Oprogramowanie

Strona jest przeznaczona do dystrybucji oprogramowania oraz usług dla pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Oprogramowanie Statistica – jest przeznaczone do użytku służbowego i prywatnego dla wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów (włączając pracownie dydaktyczne i sale wykładowe);

Aktualna wersja PL: 13.3 (licencja na lata 2023 – 2025)

Aktualna wersja EN: 14.0 (licencja na lata 2023 – 2025)

Oprogramowanie Symantec – jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników do użytku służbowego (włączając pracownie dydaktyczne i sale wykładowe);

Aktualna wersja: 14.3 RU8 EN/PL (licencja na lata 2021 – 2023)

W celu umieszczenia dodatkowego oprogramowania lub usług sieciowych / oprogramowania na tej stronie należy wysłać informacje do: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.

Aktualizacje

2024 – kwiecień – 29 – nowa licencja dodatkwu do programu Statistica „Zestaw Przyrodnika”

2023 – listopad – 07 – nowa licencja programu Statistica / nowa wersja programu Symantec / nowa strona www

2021 – październik – 05 – zmiana dystrbucji oprogramowania Statistica

2021 – wrzesień – 28 – aktualizacja strony

2021 – wrzesień – 27 – tymczasowe kody dla oprogramowania Statistica

2020 – marzec – 07 – zmiana zasady dytrybucji oprogramowania Symantec